Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17829
W sumie: 145208

NABÓR 3/2018

Nabór 3/2018 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej

Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz

A.   Dokumenty obowiązkowe

 1. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja aktywna
 2. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja pdf
 3. Instrukcja wypełniania wniosku /WoPP/
 4. Biznesplan wersja aktywna
 5. Biznesplan wersja pdf
 6. Arkusz kalkulacyjny do Biznesplanu wersja xls
 7. Informacja pomocnicza do Biznesplanu
 8. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.1.1  wersja aktywna
 9. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.1.1  wersja pdf
 10. Załączniki wymienione w sekcji VII wniosku dotyczące danej operacji (Dokumenty przygotowuje Wnioskodawca)
 11. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 wersja pdf
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis- pobierz

​B. Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem  zał. nr 1
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 3.1.1  zał. nr 2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i PROW   zał. nr 3
 4. Karta oceny zgodności z PROW  zał. nr 4
 5. Karta oceny formalnej  zał. nr 5
 6. Pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 10 maja br. ws.dokumentowania miejsca zamieszkania osób fizycznych
 7. Pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 10 maja br. ws. "ulgi na start"
 8. Pismo z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z 30 maaja br. ws. nowego wzoru umowy na podejmowanie działalności gospodarczej.

C. Pozostałe dokumenty

 1. Umowa o przyznanie pomocy-nowy wzór!
 2. Zestawienie działek  zał. nr 2 do umowy- nowy wzór!
 3. Informacja monitorująca z realzaicji Biznesplanu-zał. nr 3
 4. Wniosek o płatność_RODO  /WoP/ (.xlsx) - wersja 4z   wersja aktywna
 5. Wniosek o płatność   /WoP/ (.pdf) - wersja 4z  wersja pdf
 6. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - wersja aktywna
 7. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór - xlsx) - wersja aktywna
 8. Informacja pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu wersja pdf
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf)  - pobierz

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  3.1.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  Wnioskodawców.

 

WYNIKI NABORU 3/2018

 1. Protokół z posiedzenia Rady
 2. Porządek obrad
 3. Lista obecności
 4. Rejest powiązań
 5. Lista wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na Nabór nr 3/2018
 6. Lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym dla naboru 3/2018
 7. Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 3/2018
 8. Lista operacji wybranych dla naboru 3/2018
 9. Lista operacji niewybranych w ramach naboru 3/2018

 

Ponadto na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, z późn. zm.), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenie  odbioru pisemnej informacji ws. negatywnej oceny wniosku, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

 1. Protest od wyniku oceny
 2. Procedura odwoławcza

Dokumenty z X posiedzenia Rady dot. Naborów 2 i 3/2018 (procedura odwoławcza)

1. Protokół z X Posiedzenia

2. Lista obecności

3. Porządek posiedzenia

4. Uzupełniony rejestr powiązań

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.