Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17834
W sumie: 145213

DOKUMENTY PO POBRANIA- Regulamin przyznawania środków finansowych oraz wsparcia pomostowego

"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

Jeśli masz pomysł na założenie firmy – ten projekt jest dla Ciebie –

nie czekaj, skontaktuj się z nami !!!

 

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1700,00 zł. ​

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

 • REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE WŁASNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ WSPARCIA POMOSTOWEGO - aktualizacja 27.12.2021 r. POBIERZ

 

 • Wykaz załączników do ww.Regulaminu:

aktualizacja dokumentów: 23.07.2021 r. i 24.08.2021 r.

aktualizacja załacznika nr 9 - 22.01.2022 r.

 1. Załącznik nr 1 – Biznesplan  - format doc.
 2. Załącznik nr 2 – Karta oceny formalnej Biznesplanu - format pdf.
 3. Załącznik nr 2a - Karta oceny merytorycznej Biznesplanu  - format pdf.
 4. Załącznik nr 3 – Wzór umowy o udzielenie wsparcia finansowego  - format pdf.
 5. Załącznik nr 4 – Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis wraz z zaświadczeniami dokumentującymi jej otrzymanie - format doc. 
 6. Załącznik nr 5 – Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis - format doc.
 7. Załącznik nr 6 – Wzór formularza informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - format xlsx.
 8. WZÓR - jak uzupełnić załącznik nr 6 - POBIERZ
 9. Załącznik nr 7 - Wniosek o przyznanie wsparcia pomostowego - format doc. 
 10. Załącznik nr 8 – Karta Oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - format pdf. aktualizacja 24.08.2021
 11. Załącznik nr 8a - Karta Oceny merytorycznej wniosku o przyznanie wsparcia pomostowego - format pdf. aktualizacja 24.08.2021
 12. Załącznik nr 9 – Wzór umowy o udzielenie finansowego wsparcia pomostowego - format pdf. aktualizacja 22.01.2022
 13. Załącznik nr 10 – Zestawienie planowanych wydatków z wyszczególnieniem wydatków przeznaczonych na składki na ubezpieczenie społeczne  - format doc. 
 14. Załącznik nr 11 – Oświadczenie osób niepełnosprawnych (jeśli dotyczy) - format doc.
 15. Załącznik nr 12 – Zbiór oświadczeń uczestnika projektu - format doc. 
 16. Załącznik nr 13 - Oświadczenie potwierdzające aktualność przedstawionych danych dotyczących otrzymanej pomocy de minimis - format doc. 
 17. Załącznik nr 14 – Oświadczenie uczestnika projektu o numerze rachunku bankowego - format doc.
 18. Załącznik nr 15 – Szczegółowe zestawienie towarów i usług przewidzianych do zakupienia w ramach realizacji biznesplanu - format doc. 
 19. Załącznik nr 16 – Oświadczenie współmałżonka uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli dotyczy) - format doc 
 20. Załącznik nr 17 – Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim - format doc.
 21. Załącznik nr 18 – Oświadczenie poręczyciela i współmałżonka poręczyciela - format doc.
 22. Załącznik nr 18a - Zaświadczenie o zatrudnieniu i zarobkach (dotyczy poręczyciela) - format pdf.
 23. Załącznik nr 18b - Oświadczenie poręczyciela o wysokości osiągniętgo dochodu (dotyczy poręczyciela prowadzącego działalność gospodarczą) - format pdf.
 24. Załącznik nr 18c - Oświadczenie poręczyciela o wysokości osiągnietego dochodu (dotyczy poręczyciela pobierającego emeryturę/rentę/rentę strukturalną) - format pdf.
 25. Załącznik nr 19 - Oświadczenie o wyborze formy zabezpieczenia - format doc.
 26. Załącznik nr 20 - Zestawienie poniesionych wydatków- rozliczenie wsparcia pomostowego - format xlsx. 
 27. Załącznik nr 21 - Standardy oceny Biznesplanu - format pdf. 

 

Projekt Własna firma – start dla młodych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy.

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.