Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 17841
W sumie: 145220

Nabór wniosków 1/2022 - Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej

Nabór nr 1/2022 w ramach przedsięwzięcia 3.1.1 Wsparcie finansowe na podejmowanie działalności gospodarczej.

 • Ogłoszenie o naborze wniosków - pobierz

A. Dokumenty obowiązkowe:

 1. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP - wersja aktywna
 2. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP - wersja pdf
 3. Instrukcja wypełniania wniosku /WoPP/ - pobierz
 4. Biznesplan - wersja aktywna
 5. Biznesplan - wersja pdf
 6. Arkusz kalkulacyjny do Biznesplanu - wersja xls
 7. Informacja pomocnicza do Biznesplanu - pobierz
 8. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.1.1 - wersja aktywna
 9. Fiszka opisu przedsięwzięcia 3.1.1 - wersja pdf
 10. Załączniki wymienione w sekcji IV wniosku dotyczące danej operacji (Dokumenty przygotowuje Wnioskodawca)
 11. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 - wersja pdf
 12. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz

​B. Dokumenty  do  wiadomości:

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem  zał. nr 1 - pobierz
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 3.1.1  zał. nr 2 - pobierz
 3. Karta oceny zgodności z LSR i PROW   zał. nr 3 - pobierz
 4. Karta oceny zgodności z PROW  zał. nr 4 - pobierz
 5. Karta oceny formalnej  zał. nr 5 - pobierz

C. Pozostałe dokumenty: INFORMUJEMY, ŻE Z DNIEM 04-07-2022 R. ZOSTAŁY ZAKTUALIZOWNE PONIŻSZE DOKUMENTY (które są do pobrania pod linkiem-link)

 1. Umowa o przyznanie pomocy - pobierz
 2. Zestawienie działek  zał. nr 2 do umowy - pobierz
 3. Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu zał. nr 3 - pobierz
 4. Wniosek o płatność WoP - wersja aktywna
 5. Wniosek o płatność WoP - wersja pdf 
 6. Załącznik nr 2_wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej - wersja aktywna
 7. Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) wersja aktywna
 8. Informacja pomocnicza do Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - wersja pdf
 9. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność pobierz  
 10. Formularz wycofania wniosku WoP - pobierz
 • Zgodnie z zapisem w Załączniku nr 3 do Regulaminu Rady tj. Procedurze oceny i wybory operacji w ramach LSR, część III, lit. B, pkt. 47 mówi, że: "W przypadku, gdy równa liczbę punktów (w zapisie do 2 miejsc po przecinku), posiada kilka wniosków, a limit środków jest niewystarczający do ich sfinansowania Rada ustala kolejność na liście wg kryteriów rozstrzygających A, B, C ustalonych dla każdej operacji. W przypadku braku rozstrzygnięcia kolejności wg kryteriów A, B, C decyduje data i godzina wpływu wniosku".

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.