Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 16912
W sumie: 144291

NABÓR 1/2018

Nabór 1/2018 Wsparcie rozwoju lokalnej turystyki

Ogłoszenie o naborze wniosków- pobierz

A.   Dokumenty obowiązkowe

 1. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja aktywna
 2. Wniosek o przyznanie pomocy WoPP  wersja pdf
 3. Instrukcja wypełniania wniosku /WoPP/
 4. Fiszka opisu przedsięwzięcia 1.1.1  wersja aktywna
 5. Fiszka opisu przedsięwzięcia 1.1.1  wersja pdf
 6. Dokumenty potwierdzające przeprowadzenie konsultacji (przygotowuje Wnioskodawca)
 7. Załączniki wymienione w sekcji VII wniosku dotyczące danej operacji (przygotowuje Wnioskodawca)

​B. Dokumenty  do  wiadomości

 1. Planowane do osiągnięcia cele i wskaźniki związane z naborem  zał. nr 1
 2. Karta oceny wniosku przedsięwzięcie 1.1.1  zał. nr 2
 3. Karta oceny zgodności z LSR i PROW   zał. nr 3
 4. Karta oceny zgodności z PROW  zał. nr 4
 5. Karta oceny formalnej  zał. nr 5

C. Pozostałe dokumenty

 1. Umowa o przyznanie pomocy- nowy wzór!
 2. Zestawienie rzeczowo-finansowe  zał.  nr  1  do  umowy- nowy wzór!
 3. Zestawienie działek  zał. nr 2 do umowy- nowy wzór!
 4. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3 do umowy - nowy wzór!
 5. Kary umowne za naruszenie zasad POZPub.  zał. nr 3a do umowy- nowy wzór!
 6. Wniosek o płatność  /WoP/   wersja aktywna
 7. Wniosek o płatność   /WoP/   wersja pdf
 8. Instrukcja wypełniania  /WoP/

Oznaczenia  w  karcie  oceny  wniosku  przedsięwzięcie  1.1.1  –    A,  B,  C  wskazują  które  kryteria  będą  brane  i  w  jakiej  kolejności  przy  ustalaniu  pozycji  na  liście,  w  przypadku  równej  liczby  punktów  uzyskanej  przez  2  lub  więcej  Wnioskodawców.

WYNIKI:

W ramach VII Posiedzenia Rady Stowarzyszenia Członkowie Rady dokonali oceny i wyboru operacji w ramach Naboru nr 1/2018 oraz nr 2/2018. Stosowne dokumenty informujące o przebiegu posiedzenia i wynikach obrad - w szczególności Protokół z posiedzenia Rady, Rejestr powiązań, Lista obecności oraz sporządzone dla poszczególnych naborów Listy operacji zweryfikowanych pod wzgędem formalnym, operacji zgodnych z LSR oraz operacji wybranych do realizacji (z uwzględnieniem operacji mieszczących się w dostępnym limicie środków) oraz lista niewybranych operacji publikowane są poniżej:

 1. Protokół z posiedzenia Rady
 2. Lista obecności
 3. Rejestr powiązań
 4. Listy wniosków o przyznanie pomocy złożonych w ramach odpowiedzi na Nabór nr 1/2018 i nabór nr 2/2018.
 5. Lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym dla naboru 1/2018
 6. Lista operacji zweryfikowanych pod względem formalnym dla naboru 2/2018
 7. Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 1/2018
 8. Lista operacji zgodnych z LSR dla naboru 2/2018
 9. Lista operacji wybranych dla naboru 1/2018
 10. Lista operacji wybranych dla naboru 2/2018
 11. Lista operacji niewybranych w ramach naboru 2/2018

Ponadto na podst. art. 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz. U. poz. 378, z późn. zm.), podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu od negatywnej oceny zgodności operacji z LSR. Protest wnosi się w formie pisemnej, w terminie 7 dni od dnia potwierdzenie  odbioru pisemnej informacji ws. negatywnej oceny wniosku, do Zarządu Województwa za pośrednictwem LGD.

 1. Protest od wyniku oceny
 2. Procedura odwoławcza

Procedura odowławcza (VIII posiedzenie Rady Stowarzyszenia):

Dokumenty z VIII Posiedzenia Rady dot. Naboru 1/2018 i 2/2018 (procedura odwoławcza):

 1. Protokół z VIII Posiedzenia Rady
 2. Porządek obrad
 3. Lista obecności
 4. Uzupełniony rejestr powiązań

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.