Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 42469
W sumie: 118943

Zapytania ofertowe -rozeznanie rynku, baza konkurencyjności

ZAPYTANIA OFERTOWE - ROZEZNANIE RYNKU,

BAZA KONKURENCYJNOŚCI 

 

W związku z realizacją projektu partnerskiego pn. „Własna firma - start dla młodych” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działania 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.2.1. Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania zaprasza do skadania ofert w odpowiedzi na poniższe zapytania ofertowe.

 

  • Zapytanie ofertowe Nr POWR/1/2021 dot. przeprowadzenia weryfikacji predyspozycji kandydatów w ramach indywidualnego doradztwa zawodowego do projektu  „Własna firma - start dla młodych" termin składania ofert od 28.04.2021 r. do 05.05.2021 r. do godz. 15:00- POBIERZ

1. Załącznik nr 1 - pobierz

2. Załącznik nr 2 - pobierz

3. Załącznik nr 3 - pobierz

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem w załączeniu przedstawia protokół z rozstrzygnięcia powyższego zapytania ofertowego tj. nr POWR/1/2021 - pobierz protokół

 

  • Zapytanie ofertowe Nr POWR/2/2021 - dot. realizacji usług szkoleniowych 

W ramach procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 zapraszamy do złożenia oferty na realizację usług szkoleniowych wraz z usługami towarzyszącymi dla 70 Uczestników projektu pn. „Własna firma – start dla młodych”.

Link do zamieszczonego ogłoszenia w Bazie Konkuremcyjności

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/51104

Informacja nt. rozstrzygnięcia zapytania ofertowego nr POWR/2/2021 - POBIERZ

 

  • Zapytanie ofertowe Nr POWR/3/2021 dot. pomoc eksperta ds,. tworzenia biznesplanów w ramach projektu pn.„Własna firma - start dla młodych" termin składania ofert od 18.06.2021 r. do 24.06.2021 r. do godz. 11:00- pobierz

1. Załącznik nr 1 Formularz ceny usługi - pobierz

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym - pobierz

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy - pobierz

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem w załączeniu przedstawia protokół z rozstrzygnięcia powyższego zapytania ofertowego tj. nr POWR/3/2021 - pobierz protokół

  • Zapytanie ofertowe Nr POWR/4/2021 dot. oceny Biznesplanów złożonych w ramach projektu pn.„Własna firma - start dla młodych" termin składania ofert od 12.07.2021 r. do 20.07.2021 r. do godz. 11:00 - pobierz

1. Załącznik nr 1 Formularz ceny usługi  - pobierz

2. Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych między oferentem a zamawiającym- pobierz

3. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy- pobierz

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem w załączeniu przedstawia protokół z rozstrzygnięcia powyższego zapytania ofertowego tj. nr POWR/4/2021 - pobierz protokół

 

 

Projekt Własna firma – start dla młodych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.