Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 42465
W sumie: 118939

REKRUTACJA DO PROJEKTU- dokumenty do pobrania

"WŁASNA FIRMA - START DLA MŁODYCH"

REKRUTACJA DO PROJEKTU

 

Jeśli masz pomysł na założenie firmy – ten projekt jest dla Ciebie –

nie czekaj, skontaktuj się z nami !!!

 

Masz szansę otrzymać bezzwrotną dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości do 23 050,00 zł wraz ze wsparciem pomostowym przez okres 6 m-cy w kwocie do 1 700,00 zł. 

 

 • Informujemy, że rekrutacja uczestników do projektu pt. "Własna firma - start dla młodych"  będzie trwała w terminach:

 

II NABÓR DO PROJEKTU - WYDŁUŻONY DO DNIA 17.09.2021 r. (piątek) godz. 15:00

 

 •  od 21.06.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 08.07.2021 r. do godz. 15:00
 • przedłużenie naboru II do dnia 18.08.2021 r.
   

I NABÓR DO PROJEKTU:

 •  od 07.04.2021 r. od godz. 9:00 do dnia 26.04.2021 r. do godz. 15:00

 

 • Warunkiem udziału w rekrutacji jest złożenie w wyznaczonym terminie formularza rekrutacyjnego (wraz z załącznikiem nr 10 do Regulaminu rekrutacji uczestników).

Formularz rekrutacyjny można złożyć osobiście w biurze projektu, drogą pocztową lub emailową. Sposób złożenia dokumentów reguluje § 7 Nabór dokumentów rekrutacyjnych Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu. 

 • Gdzie składamy dokumenty rekrutacyjne? 

Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór  (od poniedziałku do piątku, w godz. od 8:00 do 15:00 lub emailowo na adres: startdlamlodych.lgd@gmail.com.

 • Przez dokumenty rekrutacyjne należy rozumieć:
 1. ​Formularz rekrutacyjny, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, w którym kandydaci/tki opiszą m.in. pomysł na firmę i jej profil, swoją wiedzę i doświadczenie (formalne i nieformalne) w zakresie planowanej do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz złożą obligatoryjne oświadczenia potwierdzające spełnienie kryteriów grupy docelowej projektu
 2. Klauzula informacyjna załącznik nr 10 do Regulaminu Rekrutacji Uczestników Projektu, dotycząca oświadczenia kandydata/uczestnika projektu o przetwarzaniu danych osobowych.

Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnościami ten projekt jest także dla Ciebie. A może znasz osobę z niepełnosprawnością ? Jeśli tak, powiedz Jej o naszym projekcie.

          Zgłoś nam jeśli masz jakieś specjalne potrzeby, jak możemy Ci pomóc wziąć udział w projekcie - jesteśmy do Twojej dyspozycji !

Więcej informacja dla osób z niepełnosprawnościami znajdziesz TUTAJ.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: 

 

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU pt. "Własna firma - start dla młodych" - Aktualizacja 24.08.2021 r.  POBIERZ

aktualizacja dokumnetów: 23.07.2021 r.

 1. Dokumenty obowiązkowe na etapie rekrutacji do projektu:
 1. Załącznik 1 - Formularz rekrutacyjny - format doc. 
 2. Załącznik 10 - Klauzula informacyjna - format pdf. 

B.Dokumenty obowiązkowe na etapie przystąpienia do projektu:

 1. Załącznik 7 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie - format pdf. 
 2. Załącznik 8 - Oświadczenie uczestnika projektu lub zaświadczenie pracodawcy  o utracie zatrudnienia w wyniku COVID-19 po 1 marca 2020 r. - format doc. 
 3. Załącznik 9 - Oświadczenie o kontynuowaniu nauki - format doc.
 4. Załącznik 11- Zaświadczenie z ZUS - format pdf. lub  Załącznik nr 11  - Zaświadczenie z ZUS - format doc. (dw. WNIOSEK US-7 o wydanie zaświadczenia/informacji z konta osoby ubezpieczonej POBIERZ - format pdf. oraz wzór wypełnienia wniosku US-7 POBIERZ - format pdf. 
 • Informacja do wniosku US-7 WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA/INFORMACJI Z KONTA OSOBY UBEZPIECZONEJ - pobierz
 1. Załącznik 13 - Oświadczenie uczestnika projektu o niekorzystaniu z innych form wsparcia w ramach EFS -format pdf. 

C.Dokumenty do wiadomości:

 1. Załącznik 2 -  Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego - aktualizacja 24.08.2021 r. - format pdf.
 2. Załącznik 3 -  Karty oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego - format pdf.
 3. Załącznik 4 -  Formularz diagnozy potrzeb szkoleniowych - format pdf. 
 4. Załącznik 5 -  Karta oceny predyspozycji kandydata – doradca zawodowy -  format pdf.
 5. Załącznik 6 - Opis sektorów wykluczonych z możliwości ubiegania się o otrzymanie wsparcia zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18.12.2013 - format pdf. 
 6. Załącznik 12 - Wzór umowy o udzielenie wsparcia szkoleniowego -  format pdf.

 

Zgodnie z § 7 pkt.3 i 4 Regulaminu rekrutacji uczestników mówi że: 

pkt. 3 "W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w przypadku wpłynięcia niewystarczającej liczby zgłoszeń lub braku możliwości wyłonienia pełnej liczby Uczestników Projektu, Beneficjent zastrzega sobie prawo do wydłużenia lub ogłoszenia dodatkowego naboru dokumentów."

pkt. 4 "W przypadku wpłynięcia liczby wniosków dwukrotnie przekraczającej planowaną liczbę uczestników projektu Beneficjent zastrzega sobie prawo do skrócenia terminu naboru. Beneficjent poinformuje o terminie zakończenia przyjmowania formularzy rekrutacyjnych na stronie internetowej co najmniej 1 dzień przed zakończeniem naboru formularzy."

 

Projekt Własna firma – start dla młodych jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu  Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy, 

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.