Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 11501
W sumie: 138880

Startuj z FIO! - Nowy początek

STARTUJ Z FIO-NOWY POCZĄTEK!

Nasze Stowarzyszenie wspólnie z Fundacją Rozwoju Holistycznego z Gorzowa Wlkp. realizuje projekt
w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Priorytet 1 Małe inicjatywy.

Będziemy realizować projekt przez dwa lata, czyli w 2018 r. i 2019 r. Otrzymaliśmy na ten cel 571 600,00 zł.

Cel główny projektu:

Zwiększenie aktywności i zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych z terenu województwa lubuskiego w życie publiczne, poprzez dofinansowanie minimum 60 projektów z zakresu inicjatyw oddolnych oraz rozwoju młodych organizacji pozarządowych w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.

Cele szczegółowe projektu:

 1. Zwiększenie aktywności i kompetencji młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych na terenie województwa lubuskiego poprzez realizację min. 60 inicjatywy oddolnych w terminie: od 1maja 2018 r. do 31grudnia 2019 r.
 2. Zwiększenie liczby podejmowanych inicjatyw lokalnych na terenie województwa lubuskiego o minimum 60 nowych inicjatyw w terminie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r.
 3. Zwiększenie zdolności instytucjonalnej dwóch operatorów realizujących zadanie w zakresie zarządzania środkami publicznymi oraz pośredniczenie w ich dysponowaniu na rzecz grantobiorców poprzez udzielenie przynajmniej 60 mikrodotacji dla ngo i wsparcia dla grup nieformalnych/samopomocowych w okresie d 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r
 4. Zwiększenie wiedzy na temat możliwości realizacji oddolnych inicjatyw w formie projektów wśród min. 500 przedstawicieli/lek grup nieformalnych oraz młodych organizacji potencjalnie zainteresowanych uzyskaniem mikrodotacji w okresie od 1 maja 2018 r. do 31 grudnia 2019 r. na terenie województwa lubuskiego.

Do kogo jest skierowany nasz projekt?

1. Młode organizacje pozarządowe wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW z terenu województwa lubuskiego, które zostały wpisane do KRS lub właściwego rejestru nie wcześniej niż 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku o mikrodotację. Dodatkowo roczny przychód takiej organizacji za poprzedni zakończony rok obrotowy jej funkcjonowania nie może przekraczać 25 tys. zł. Udział młodych organizacji pozarządowych w projekcie pozwoli na zmniejszenie zdiagnozowanych problemów z dostępem do źródeł finansowania, działań statutowych oraz zwiększy ich wiedzę i doświadczenie w tym zakresie. Zwiększy ich aktywność na polu inicjatyw społecznych w obszarze pożytku publicznego oraz wzmocni ich pozycję i zaufanie na polu współpracy z samorządami lokalnymi oraz lokalną społecznością.

2. Grupy nieformalne z terenu województwa lubuskiego, czyli grupy składające się nie mniej niż z trzech osób, wspólnie realizujące lub chcące realizować działania w sferze pożytku publicznego, bez osobowości prawnej. Udział grup nieformalnych w projekcie pozwoli na zwiększenie aktywności na polu inicjatyw społecznych w obszarze pożytku publicznego oraz sposobu i form realizacji inicjatyw oddolnych. Zwiększy również zaangażowanie mieszkańców w rozwój lokalny poprzez realizację konkretnych inicjatyw. Pozwoli także na zmniejszenie negatywnego wpływu ograniczenia dostępu do środków publicznych dla grup i podmiotów bez osobowości prawnej na nieformalną aktywność społeczną.

3. Grupy samopomocowe z terenu województwa lubuskiego, czyli dobrowolne zespoły osób, którego aktywne działanie skierowane jest na pokonywanie problemów oraz zmianę warunków życia ich członków. Udział grup samopomocowych w projekcie pozwoli na zwiększenie zaangażowania społecznego w rozwiązywanie realnych problemów konkretnych osób czy grup społecznych. Jednocześnie zmniejszy dysproporcję grup defaworyzowanych w dostępie do konkretnego wsparcia w rozwiązywaniu ich problemów. Pozwoli na upodmiotowienie osób potrzebujących co dodatkowo utrwali efekt aktywizacyjny.

4. Patroni, czyli organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 UoDPPioW, które działają w imieniu grupy nieformalnej lub grupy samopomocowej (min. 3 osoby) podejmującej działania w sferach pożytku publicznego; a nie posiadającej osobowości prawnej. Grupa taka może ubiegać się o przyznanie mikrodotacji na realizację projektu w każdej ze sfer pożytku publicznego. Patron, który otrzyma mikrodotację na wsparcie realizacji lokalnego przedsięwzięcia przez grupę nieformalną to realizator projektu, o którym mowa w art. 2 pkt. 6 UoDPPioW.

Jaka jest wysokość wsparcia?

 1. Młode organizacje (w tym patroni grup nieformalnych/samopomocowych)- do 4 tys. zł
 2. Grupy nieformalne i samopomocowe do 3 tys. zł

Harmonogram- edycja 2018:

 1. Spotkania animacyjne i edukacyjne: sierpień 2018 r. (zgodnie z Harmonogramem publikowanym na stronie)
 2. Konkurs i nabór wniosków: nabór od 20 sierpnia do 9 września 2018 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: wrzesień 2018 r.
 4. Realizacja zadań przez Realizatorów: wrzesień-listopad 2018 r.

Harmonogram- edycja 2019:

 1. Spotkania animacyjne i edukacyjne: maj/czerwiec 2019 r. (zgodnie z Harmonogramem publikowanym na stronie)
 2. Konkurs i nabór wniosków: nabór od 6 maja do 24 czerwca 2019 r.
 3. Rozstrzygnięcie konkursu: lipiec 2019 r.
 4. Realizacja zadań przez Realizatorów: czerwiec-listopad 2019 r

Kontakt:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem

Ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór

Katarzyna Drożak, Dorota Augustyniak- Tel. 68 320 13 55

e-mail:lgd@miedzyodraabobrem.pl

Gabriela Ośka (animator/doradca w projekcie)-lgd@miedzyodraabobrem.pl 

 

Fundacja Rozwoju Holistycznego

Ul. Pomorska 34-1 piętro 66-400 Gorzów Wlkp.

Milena Sieradzka: Tel.: 600-676-083

fundacja.frh@gmail.com; milena.sieradzka@gmail.com

                                                            

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

maj 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.