Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 13262
W sumie: 140641

News

News zdjęcie id 199

Rozmowa z Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania

17.07.2017

Rozmowa z Przewodniczącą Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odra a Bobrem” w Zaborze - Iwoną Brzozowską

  • Pełni Pani rolę Przewodniczącej Rady Stowarzyszenia. To przede wszystkim zaszczyt czy odpowiedzialność?

IB: To przede wszystkim odpowiedzialność. Odpowiedzialność za realizację powierzonych zadań, odpowiedzialność za decyzje, które podejmuje Rada i wiążące się z tym konsekwencje. To też odpowiedzialność za powodzenie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia.

 

  • Jakie są Pani zadania jako Przewodniczącej Rady?

Jest ich sporo. Rada Stowarzyszenia jest wybierana spośród członków LGD i osób reprezentujących członków będących osobami prawnymi, składa się z kilkunastu osób. W jej skład wchodzą przedstawiciele władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców. Jako Przewodnicząca kieruję pracami Rady, reprezentuję ją na zewnątrz oraz zwołuję i przewodniczę posiedzeniom. Zadanie Rady jest bardzo istotne, ponieważ do jej wyłącznej kompetencji należy wybór projektów oraz ustalenie kwoty wsparcia dla Beneficjentów. Należy również zauważyć, że Rada dokonuje wyboru projektów z zachowaniem zasady bezstronności jej członków.

 

 

  • Co jest najtrudniejsze w przewodniczeniu Radzie?

IB: Uważam, że najtrudniejsze jest dopiero przed nami. Mamy za sobą dopiero pierwsze nabory w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju, czyli w ramach przedsięwzięć 1.1.1 oraz 3.1.1. Nowa perspektywa różni się od poprzedniej więc i praca Rady wygląda inaczej. Ale przed nami kolejne nabory, kolejne projekty do oceny i wyboru. Najtrudniejszy nabór niebawem się rozpocznie, to rozwijanie działalności gospodarczej. To przedsięwzięcie cieszy się dużą popularnością, jest sporo chętnych, którzy przygotowują projekty, czyli Rada będzie musiała skupić się na wyborze najlepszych projektów, które w najlepszy sposób odzwierciedlą cele Lokalnej Strategii Działania.

 

  • Jakimi zasadami się Pani kieruje w przewodniczeniu Rady?

 

IB: Najważniejsze to odpowiedzialność i rzetelność. Bez tego nie ma dobrze wykonanej pracy, a ja kieruję Radą odpowiedzialnie i rzetelnie.

 

  • Gdyby mogła Pani wybrać jeden z celów LSR i umieścić tam wszystkie środki przeznaczone na jej realizację, to który cel by Pani wybrała i dlaczego?

IB: Wszystkie cele są istotne, dlatego znalazły się w Lokalnej Strategii Rozwoju. Z racji wykonywanej pracy, od wielu lat zajmuję się kulturą w Gminnym Domu Kultury w Kolsku, najbliższy mi jest i Cel dotyczący wykorzystywania rosnącego zaangażowania mieszkańców w funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego i organizację życia publicznego. Uważam, że niezwykle istotne jest integrowanie środowiska lokalnego poprzez wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalno-społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych i sportowych. Podejście charakterystyczne dla "LEADER'a" cechuje oddolność, terytorialność, partnerstwo, dzięki którym możliwe jest wspieranie oddolne inicjatyw i aktywizacja społeczności lokalnej.

 

Iwona Brzozowska - Przewodnicząca Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Między Odrą a Bobrem” w Zaborze, dyrektor Gminnego Domu Kultury w Kolsku. Nominowana do tytułu Menadżera Województwa Lubuskiego za konsekwentną, wszechstronną działalność na rzecz kultury i społeczności lokalnej. Ukończyła pedagogikę kulturalno-oświatową na WSP w Zielonej Górze. Ukończyła również elitarną dwuletnią szkołę liderów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. W Gminnym Domu Kultury w Kolsku organizuje imprezy dla dzieci, młodzieży i seniorów. Zaprasza znane kabarety i ludzi teatru. Przygotowuje wnioski o dofinansowanie z funduszy UE dla gminy Kolsko. Jest skarbniczką Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Kolsko, a także radną powiatu nowosolskiego.

 

Jak wygląda ocena i wybór projektów w ramach LSR 2014-2020?

 

ZADANIE

KTO REALIZUJE?

1.

Uzgodnienie terminu naboru z Samorządem Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)

Zarząd Stowarzyszenia

2.

Ogłoszenie o naborze

Biuro LGD

3.

Rejestracja zgłoszonych wniosków w Rejestrze wniosków, nadanie numeru wniosku oraz potwierdzenie złożenia wniosków.

Biuro LGD

4.

Zwołanie posiedzenia Rady – Przewodniczący Rady wysyła informacje o posiedzeniu Rady informując członków Rady o programie, terminie i miejscu spotkania.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

5.

Otwarcie posiedzenia Rady i stwierdzenie quorum – spotkanie powinno się odbyć nie później niż 35 dni kalendarzowych od zakończenia naboru.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

6.

Przyjęcie porządku obrad

Rada Stowarzyszenia

7.

Złożenie oświadczeń o bezstronności przez członków Rady

Członkowie Rady Stowarzyszenia

8.

Analizy włączeń z oceny operacji na podstawie „Rejestru interesów członków Rady” i złożonych oświadczeń

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

9

Analiza złożonych projektów, dyskusja

Rada Stowarzyszenia

10.

Ocena operacji: zgodność z LSR i PROW

Członkowie Rady Stowarzyszenia

11.

Przeprowadzanie głosowań

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

12.

Sporządzenie listy ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych  ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu i list niewybranych operacji i przekazanie do Biura LGD MOB.

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia,  Biuro LGD

13.

Zamknięcie posiedzenia

Przewodniczący Rady Stowarzyszenia

14.

Sporządzenie Protokołu z posiedzenia Rady w terminie 3 dni od dnia zakończenia wyboru operacji

Biuro LGD

15.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD zamieszcza na stronie internetowej LGD listy ocenionych operacji zgodnych z LSR oraz listę operacji wybranych ze wskazaniem tych, które mieszczą się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu i list niewybranych operacji oraz Protokołu wraz z załącznikami

Biuro LGD

16.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD pisemnie powiadamia wnioskodawców o wynikach oceny zgodności z LSR lub wynikach wyboru w tym oceny w zakresie spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów wraz z uzasadnieniem oceny, liczby punków, w przypadku pozytywnego wyniku wyboru czy operacja mieści się w limicie środków, lub możliwości złożenia protestu

Zarząd Stowarzyszenia

17.

W terminie 7 dni od dnia zakończenia wyboru operacji LGD przekazuje zarządowi województwa wnioski o udzielenie wsparcia wraz z uchwałami Rady

Biuro LGD

18.

W terminie 7 dni od dnia doręczenia informacji o której mowa w pkt 22. wnioskodawca ma prawo złożyć protest

Wnioskodawca

19.

W terminie 14 dni rozpatrzenie protestu

Rada Stowarzyszenia

20.

Informowanie wnioskodawcy o weryfikacji protestu

Zarząd Stowarzyszenia

21.

Przekazanie protestu, ewentualnie skorygowanych dokumentów z posiedzenia (oceny i wyboru operacji) do Samorządu Województwa (Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego)

Biuro LGD

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.