Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 4159
W sumie: 138288

News

News zdjęcie id 792

Informacje dla osób planujących złożyć wniosek na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach naboru nr 1/2022

10.01.2022

 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZŁOŻYĆ WNIOSEK  O PRZYZNANIE POMOCY

W RAMACH NABORU NR 1/2022 OPERACJE W ZAKRESIE

ROZPOCZĘCIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Szanowni Państwo,

w związku z pojawiającymi się pytaniami poniżej prezentujemy kilka njważniejszych kwestii związanych z naborem na rozpoczęcie działaności gospodarczej:

yes Wnioskodawca spełnia niżej wymienione warunki:

 • osoba pełnoletnia,
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
 • ma miejsce zamieszkania na obszarze LSR - LGD Między Odrą a Bobrem (Gmina Bojadła, Czerwieńsk, Kolsko, Trzebiechów, Sulechów, Świdnica, Nowogród Bobrzański, Zabór),
 • nie prowadził działalności gospodarczej min. 3 m-ce przed złożeniem wniosku o przyznanie pomocy,
 • nie podlega ubezpieczeniu rolników z mocy ustawy i w pełym zakresie, chyba że podejmuje działalność sklasyfikowaną w PKD jako produkcja artykułów spożywczych lub napojów,
 • nie otrzymał pomocy na operacje w tym zakresie.

Założeniem operacji jest prowadzenie we własnym imieniu działalności gospodarczej  przez  łącznie co najmniej 2 lata w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia, w którym upływają 2 lata od dnia wypłaty płatności końcowej.

yes Premia wypłacana będzie w dwóch transzach:

- 80% po podpisaniu umowy,

- 20% po zakończeniu realizacji operacji.

yes Podstawowe warunki, aby uzyskać dofinansowanie:

 • Posiadać nadany numer identyfikacyjny tzw. numer rolny - nadawany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (link poniżej jak uzyskać numer).
 • Koszty kwalifikowane operacji nie mogą być współfinansowane z innych środków publicznych.
 • Operacja będzie realizowana w nie więcej niż dwóch etapach i rozliczona nie później niż do dnia 30 czerwca 2024 r.
 • Inwestycje w ramach operacji będą realizowane na nieruchomości będącej własnością lub współwłasnością podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy lub podmiot ten posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele określone we wniosku o przyznanie pomocy co najmniej przez okres realizacji operacji oraz okres jej trwałości.
 • Operacja jest uzasadniona ekonomicznie.
 • Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.
 • Wnioskodawca wykaże, że posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do operacji, którą zamierza realizować lub posiada zasoby odpowiednie do przedmiotu operacji lub posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować.
 • Realizacja operacji nie jest możliwa bez udziału środków publicznych.

yes Numer identyfikacyjny można uzyskać na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 roku o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności  (Dz.U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76 ze zm.).

Wniosek należy złożyć w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

w Zielonej Górze przy al. Zjednoczenia 104.

 

 yes Przypominamy również, iż zgodnie z Instrukcją wypełnienia wniosku o przyznanie pomocy sekcją B.IV pkt 3 obowiązkiem jest złożenie Zaświadczenia wydane nie wcześniej niż 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku przez:

 • 3.1 Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) o niefigurowaniu w ewidencji osób ubezpieczonych - oryginał

lub

 • 3.2 Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potwierdzające fakt podlegania ubezpieczeniu społecznemu w pełnym zakresie - oryginał

 

yes PKD wykluczone z uzyskania pomocy w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zgodnie z §8 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.  w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1570 z późn. zm), przedstawiamy spis PKD, które nie kwalifikują się do dofinansowania w ramach PROW 2014-2020 - POBIERZ

 

yes PAMIĘTAJCIE, że wraz z wnioskiem o przynanie pomocy należy złożyć kompletne załączniki o których mowa w ogłoszeniu nr 1/2022, jak również w samym wniosku o przynanie pomocy sekcja B.IV.

 

yes Do zapoznania się również z naszą Lokalną Startegią Działania załączamy bezpośredni odnośnik - pobierz

 

Doradztwo prowadzone jest przez pracowniczki biura od poniedziałku do piątku w godz. od 9:00 do 15:00, ul. Lipowa 1, 66-003 Zabór
tel.: 68 320 13 55, 603 505 517, adres email: lgd@miedzyodraabobrem.pl

 

 

 

 

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

styczeń 2022
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.