Logo MIĘDZY ODRĄ A BOBREM

menu

Licznik odwiedzin

W tym miesiącu: 18546
W sumie: 145925

News

News zdjęcie id 994

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA

12.04.2024

 

Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem informuje, że dnia 23 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 (I termin), 15:15 (II termin) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Zaborze, ul. Lipowa 15, odbędzie się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.

 

Proponowany porządek Zebrania:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD Między Odrą a Bobrem.
 2. Przyjęcie porządku zebrania.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania.
 4. Omówienie projektu nowego Regulaminu Rady wraz z załącznikami.
 5. Przyjęcie uchwały nr 171/24 w sprawie przyjęcia nowego Regulaminu Rady wraz z załącznikami.
 6. Omówienie projektu Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.3. (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełno sprawnościami wraz z załącznikiem.
 7. Przyjęcie uchwały nr 172/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.3. (f) Wspieranie równego dostępu do dobrej jakości, włączającego kształcenia i szkolenia oraz możliwości ich ukończenia, w szczególności w odniesieniu do grup w niekorzystnej sytuacji, od wczesnej edukacji i opieki nad dzieckiem przez ogólne i zawodowe kształcenie i szkolenie, po szkolnictwo wyższe, a także kształcenie i uczenie się dorosłych, w tym ułatwianie mobilności edukacyjnej dla wszystkich i dostępności osób z niepełnosprawnościam wraz z załącznikiem.
 8. Omówienie projektu Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.4. (g)  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej wraz z załącznikiem.
 9. Przyjęcie uchwały nr 173/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.4. (g)  Wspieranie uczenia się przez całe życie, w szczególności elastycznych możliwości podnoszenia i zmiany kwalifikacji dla wszystkich, z uwzględnieniem umiejętności w zakresie przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych, lepsze przewidywanie zmian i zapotrzebowania na nowe umiejętności na podstawie potrzeb rynku pracy, ułatwianie zmian ścieżki kariery zawodowej i wspieranie mobilności zawodowej wraz z załącznikiem.
 10. Omówienie projektu Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.5. (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej wraz z załącznikiem.
 11. Przyjęcie uchwały nr 174/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.5. (k) Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług, w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej wraz z załącznikiem.
 12. Omówienie projektu Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.6. (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci wraz z załącznikiem.
 13. Przyjęcie uchwały nr 175/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków i zasad realizacji projektu grantowego współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027, dla celu: C.6. (l) Wspieranie integracji społecznej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób najbardziej  potrzebujących i dzieci wraz z załącznikiem.
 14. Omówienie Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 15. Przyjęcie uchwały nr 176/24 w sprawie przyjęcia Procedury ustalania niebudzących wątpliwości interpretacyjnych kryteriów wyboru operacji wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów.
 16. Omówienie projektu Regulaminu naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wraz z załącznikami.
 17. Przyjęcie uchwały nr 177/24 w sprawie przyjęcia Regulaminu naboru wniosków wraz z procedurą oceny i wyboru operacji współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) wraz z załącznikami.
 18. Omówienie zasad wynagradzania Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 19. Przyjęcie uchwały nr 178/24 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu za czynności wykonywane w związku z pełnioną funkcją.
 20. Omówienie zasad wynagradzania Członków Rady.
 21. Przyjęcie uchwały nr 179/24 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Członków Rady.
 22. Omówienie sprawozdania finansowego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Między Odrą a Bobrem za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 23. Podjęcie uchwały nr 180/24  ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.
 24. Omówienie zmiany dotyczącej zmiany statusu członka Rady Pana Witolda Baumanna oraz podjęcie uchwały nr 181/24 w sprawie zmiany uchwały nr 169/23 w sprawie wyboru Członków Rady Stowarzyszenia na kadencję 2023-2027 z dnia 30 listopada 2023 r.
 25. Sprawy różne.
 26. Zamknięcie obrad.

Prezes Stowarzyszenia zaprasza

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

lipiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.